سخنرانی سی‌ثانیه‌ای

00:54
در خلال جشن تولد یک سالگی صبح خلاق تهران

سخنرانی سی ثانیه‌ای عبدی معین‌پور با موضوع «پروژه»

ویدیو
01:03
در خلال جشن تولد یک سالگی صبح خلاق تهران

سخنرانی سی ثانیه‌ای میثم مرادی با موضوع «نجات لهجه»

ویدیو
00:56
در خلال جشن تولد یک سالگی صبح خلاق تهران

سخنرانی سی ثانیه‌ای آرا غفوری با موضوع «انتخاب کن که غول نباشی»

ویدیو
00:42
در خلال جشن تولد یک سالگی صبح خلاق تهران

سخنرانی سی ثانیه‌ای آرین افشار با موضوع «شکست و زندگی»

ویدیو
00:55
در خلال جشن تولد یک سالگی صبح خلاق تهران

سخنرانی سی ثانیه‌ای الهام همایون با موضوع «حس خوب کم داریم»

ویدیو