تیزرها

04:43
در پانزدهمین رویداد صبح خلاق تهران

تیزر معرفی سروش صلواتیان، برنده سومین جایزه امید شهر

ویدیو
02:21
در سیزدهمین رویداد صبح خلاق تهران

تیزر معرفی فعالیت‌های خانم نیلوفر حیدریان برنده دومین جایزه امید شهر

ویدیو
02:21
در دوازدهمین رویداد صبح خلاق تهران

تیزر معرفی امیر سقراطی، سخنران رویداد صبح خلاق اینوتکس

ویدیو
02:25
در خلال جشن تولد یک سالگی صبح خلاق تهران

تیزر معرفی فعالیت خانم فرزانه بدری، اولین برنده جایزه امید شهر

ویدیو
04:22
در هشتمین رویداد صبح خلاق تهران

تیزر معرفی پرواز همای سخنران هشتمین رویداد صبح خلاق تهران

ویدیو
18:53
دو سال در کنار شما

تیزر تولد دو سالگی صبح خلاق تهران (چکیده دو سال فعالیت)

ویدیو
02:14
در هفدهمین رویداد صبح خلاق تهران

تیزر معرفی محمد درویش سخنران هفدهمین رویداد صبح خلاق تهران

ویدیو
01:43
در سیزدهمین رویداد صبح خلاق تهران

تیزر معرفی مرتضی پورصمدی سخنران سیزدهمین رویداد صبح خلاق تهران

ویدیو
07:26
یک سال تلاش برای داشتن #تهرانی_بهتر

تیزر تولد یک سالگی صبح خلاق تهران؛ سوالاتی از تیم برگزاری رویداد

ویدیو
02:08
در دهمین رویداد صبح خلاق تهران

تیزر معرفی رضا سیاح سخنران دهمین رویداد صبح خلاق تهران

ویدیو
09:02
تیزر دعوت به جشن یک‌سالگی صبح خلاق

صبح خلاق تهران یک سال با شما

ویدیو
04:02
در ششمین رویداد صبح خلاق تهران

تیزر معرفی پرویز پرستویی، سخنران ششمین رویداد صبح خلاق تهران

ویدیو