در دوازدهمین رویداد صبح خلاق تهران تیزر معرفی امیر سقراطی، سخنران رویداد صبح خلاق اینوتکس

پدیدآورندگان:
182
1397/04/15

تیزر معرفی امیر سقراطی، سخنران رویداد صبح خلاق اینوتکس


نظرات شما

نظر یا سوالتان را مطرح کنید: