گزارش تصویری

233
در سالن سینما پردیس قلهک برگزار شد

گزارش تصویری شانزدهمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی استاد علی اکبر صادقی

گزارش تصویری
226
در سالن سینما آستارا تجریش برگزار شد

گزارش تصویری پانزدهمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی امیرحسین ماحوزی و اهدای جایزه امید شهر به سروش صلواتیان

گزارش تصویری
223
در مجموعه سینما پردیس قلهک برگزار شد

گزارش تصویری چهاردهمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی مجید کیانپور

گزارش تصویری
190
در مجموعه سینما پردیس قلهک برگزار شد

گزارش تصویری سیزدهمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی استاد مرتضی پورصمدی

گزارش تصویری
106
در بخش استیج هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس برگزار شد

گزارش تصویری دوازدهمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی هادی حیدری و امیر سقراطی

گزارش تصویری
284
در سالن همایش پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری برگزار شد

گزارش تصویری یازدهمین رویداد صبح خلاق تهران (جشن یک سالگی رویداد صبح خلاق تهران)

گزارش تصویری
192
در سالن سینما پردیس قلهک برگزار شد

گزارش تصویری دهمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی رضا سیاح

گزارش تصویری
153
در سالن اصلی برج آزادی تهران برگزار شد

گزارش تصویری نهمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی رضا غیابی

گزارش تصویری
161
در سالن همایش پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری برگزار شد

گزارش تصویری هشتمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی پرواز همای

گزارش تصویری
177
در سالن اصلی برج آزادی تهران برگزار شد

گزارش تصویری هفتمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی استاد کوروش قاضی‌مراد

گزارش تصویری
117
در سالن همایش کانون زبان پارسی بنیاد موقوفات افشار برگزار شد

گزارش تصویری ششمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی پرویز پرستویی

گزارش تصویری
182
در سالن همایش کانون زبان پارسی بنیاد موقوفات افشار برگزار شد

گزارش تصویری پنجمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی دکتر حسن عشایری

گزارش تصویری
141
در سالن همایش کانون زبان پارسی بنیاد موقوفات افشار برگزار شد

گزارش تصویری چهارمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی شیما قوشه

گزارش تصویری
161
در سالن همایش کانون زبان پارسی بنیاد موقوفات افشار برگزار شد

گزارش تصویری سومین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی لیلا قاسم‌زاده

گزارش تصویری
151
در مجموعه باغ موزه قصر و در تالار فرخی یزدی برگزار شد

گزارش تصویری دومین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی استاد محمدرضا عبدالملکیان

گزارش تصویری
99
در مجموعه باغ موزه قصر و در تالار فرخی یزدی برگزار شد

گزارش تصویری نخستین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی امیرهوتن هاشمی

گزارش تصویری