سخنرانی‌ها

05:46
در سالن سینما آستارا تجریش برگزار شد

سخنرانی هوتن هاشمی با عنوان «عدالت» در هجدهمین رویداد صبح خلاق تهران

ویدیو
04:28
در سالن سینما آستارا تجریش برگزار شد

سخنرانی مجید کیانپور با عنوان «عدالت» در هجدهمین رویداد صبح خلاق تهران

ویدیو
16:14
در سالن سینما آستارا تجریش برگزار شد

سخنرانی استاد محمدرضا عبدالملکیان با عنوان «عدالت» در هجدهمین رویداد صبح خلاق تهران

ویدیو
41:39
فایل صوتی رویداد

فایل صوتی سخنرانی محمد درویش در هفدهمین رویداد صبح خلاق تهران

شنیداری
41:39
در سالن سینما پردیس قلهک برگزار شد

هفدهمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع آب با سخنرانی محمد درویش

ویدیو
26:47
در پانزدهمین رویداد صبح خلاق تهران

سخنرانی سروش صلواتیان برنده سومین جایزه امید شهر، در پانزدهمین رویداد صبح خلاق تهران

ویدیو
03:35
در خلال برگزاری هشتمین رویداد صبح خلاق تهران

اجرای زنده آهنگ «کودکی» پرواز همای در رویداد صبح خلاق تهران

ویدیو
09:17
همزمان با جشن یک سالگی رویداد صبح خلاق تهران

سخنرانی رضا غیابی در یازدهمین رویداد صبح خلاق تهران با موضوع بازی

ویدیو
42:39
در سالن اصلی برج آزادی تهران برگزار شد

نهمین رویداد صبح خلاق تهران با سخنرانی رضا غیابی

ویدیو
46:32
نخستین رویداد صبح خلاق در شهر تهران

سخنرانی امیر هوتن هاشمی در نخستین رویداد صبح خلاق تهران

ویدیو