در سالن سینما آستارا تجریش برگزار شد سخنرانی استاد کوروش قاضی مراد با عنوان «عدالت» در هجدهمین رویداد صبح خلاق تهران

پدیدآورندگان:
29
1398/05/26
جشن تولد دو سالگی صبح خلاق تهران مصادف شد با برگزاری هجدهمین رویداد از این سلسله رویداد جهانی در تهران. در این رویداد تعدادی از سخنرانان دو سال گذشته رویداد درباره موضوع جهانی «عدالت» سخنرانی کردند. یکی از این سخنرانان استاد کوروش قاصی‌مراد از اساتید به نام و شناخته شده حوزه خط و گرافیک کشورمان و مبدع خط «سریر» هستند.

نظرات شما

نظر یا سوالتان را مطرح کنید: